ಹಾಡು: ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ

ಸಂಗೀತ/ ಗಾಯಕ: ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve

Famous Keerthane By Purandara Daasaru -Nammamma Sharade – ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ

Sri Mahalaxmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi 

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ- Naayi talimyalina butti samsaara – ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ಕೈಯ್ಯಿ ನಡೆಯೋ ಕಾಲ, ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ

ಕೈಯ್ಯಿ ನಡೆಯೋ ಕಾಲ, ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ

ಕೈಸೋತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಕೈಯ್ಯ ಬಿಡ್ತಾರೋ

ತೊರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿವಾಗ ದೊಣೆಕಾರ ದೇವರು

ತೊರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿವಾಗ ದೊಣೆಕಾರ ದೇವರು

ಹೊಳೆಯ ದಾಟಿದ ಮ್ಯಾಲೆ

ಅವನ್ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಇವನ್ಯಾರೋ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರೆ ಗಂಗವ್ವ ಎನುತಾರೆ

ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರೆ ಗಂಗವ್ವ ಎನುತಾರೆ

ನೀರೊಣಗಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಗಿತಾರೋ

ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗಿತಾರೋ

ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಮಾನ ಅವಮಾನ

ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಮಾನ ಅವಮಾನ

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಗಿತಾರೊ

ತಮ್ಮ ಉಗಿತಾರೋ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

Naayi talimyalina butti samsaara / ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ – ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve

Famous Keerthane By Purandara Daasaru -Nammamma Sharade – ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ

Sri Mahalaxmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi 

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.