ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ಕೀರ್ತನಕಾರರು : ವಿಜಯದಾಸರು

ರಾಗ :  ಪಂತುವರಾಳಿ 

ತಾಳ : ಆದಿ 

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ।।ಪ॥

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ

ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ।।ಅ.ಪ॥

ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತಾ 

ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗರಹಿತಾ

ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾವೃತಾ ನಿರ್ಭೀತಾ 

ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತಾ 

ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ

ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ

ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ

ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು ।।೧।।

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ

ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ 

ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ 

ಪಾರಾವಾರ ಉದಾರಾ ಸಜ್ಜನರಘ ಪರಿಹಾರಾ 

ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾಗಿ ನೀ ನಿಂದು

ಮೂರ್ಜಗ ಬಿರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನಬ್ಜ ಪಾದಧೂಳಿಮೂಜಗದಲಿ ಭವವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ ।।೨।।

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ 

ಆನಂದ ಭಾರತೀರಮಣ ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ 

ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ

ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೆಸಗುವೆ

ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೋ 

ಪ್ರಾಣನಾಥಾ ಶ್ರೀವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ

ಕರುಣಿಸಿ ಕೊಡುವ ಭಾನಪ್ರಕಾಶಾ ।।೩।।

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ

ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ…

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana –

 

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

                   

Barayya beladingale- Kannada Folk Song -Lyrics in English

Barayya beladingale- Kannada Folk Song -Lyrics in English

Barayya beladingale … Barayya beladingale

nammoora halinantha beladingale

Onde hakki bandaavakka haragaranaadi nindaavakka 

Thaamaalura holeyinda kunthuninthu baruthiddaa

Raamanyaare thadadoroo bhimanyaare thadadhoroo

Barayya beladingale nammoora halinantha beladingale

Thinglu thinglige thinglu maavana pooje

Garudana pooje ghanapooje

Kolumallige kole aa kolumallige kole

Garudana pooje ghanapooje thingalu maava

Ninapooje gange dinadaage

Kolumallige kole aa kolumallige kole

Thumbe hoovina gudlaagi thingalu maava

Meeyanendare thaavillaa

Kolumallige kole aa kolumallige kole

Meeyanendare thaavilla thingalu maava

Hogayya mugila thereveege

Kolumallige kole aa kolumallige kole

Barayya beladingale nammoora halinantha beladingale

Barayya beladingale nammoora halinantha beladingale

Barayya beladingale nammoora halinantha beladingale

Barayya beladingale Song

Naayi talimyalina butti samsaara – C Ashwath song / ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ- ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Mayadantha male bantanna / ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ – ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favourite song lyrics, if you were unable to find one.

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Lyrics : Vijayadasa 

Music : Puttur Narasimha Nayaka

Raga : Pantuvarali 

Tala : Adi

Pavamana Pavamana Song Lyrics in English

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana ||pa||

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya

tavakadindali koDu kavigaLa priya ||a pa||

hEma kachchuTa upavIta dharipa mAruta

kAmAdi varga rahita

vyOmAdi sarvavyAputa satata nirbhIta

rAmachaMdrana nijadUta

yAma yAmake ninnArAdhipudake

kAmipe enagidu nEmisi pratidina

ee manasige suKastOmava tOruta

pAmara matiyanu nI mANipudu||1||

vajra sharIra gaMbhIra mukuTadhara durjanavana kuThAra

nirjara maNidayA pAra vAra udAra sajjanaraghava parihAra

arjunagolidandu dhvajavAnisi nindu

mUrjagavarivante garjane mADidi

hejje hejjege ninna abja pAdada dhULi

mArjanadali bhava varjitaneniso ||2||

prANa apAna vyAnOdAna samAna Ananda bhArati ramaNa

neene sharvAdi gIrvANAdyamararige gnAnadhana pAlipa vareNya

nAnu nirutadali yenenesagide

mAnasAdi karma ninagoppisideno

prANanAtha sirivijayaviThalana

kANisi koDuvadu bhAnu prakAsha ||3||

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya

tavakadindali koDu kavigaLa priya

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Barayya beladingale- Kannada Folk Song -Lyrics in English

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favorite song lyrics, if you were unable to find one.

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಬಾನುಂಡಾನ / MUNJAANEDDU KUMBAARANNA HAALU BAANUNDANA – ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಹಾಡು – FAMOUS KANNADA FOLK SONG

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಬಾನುಂಡಾನ / MUNJAANEDDU KUMBAARANNA HAALU BAANUNDANA – ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಹಾಡು – FAMOUS KANNADA FOLK SONG

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು  ಬಾನುಂಡಾನ

ಹಾರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ

ಹಾರಿ ಹಾರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ

ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ||

ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ತುಪ್ಪ ಬಾನುಂಡಾನ

ಘಟೀಸಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ

ಘಟೀಸಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ

ಮಿತ್ರೇರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ||1||

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು  ಬಾನುಂಡಾನ

ಹಾರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ

ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ತಂದೀವಿ

ಗಿಂಡಿಲಿ ತಂದೀವ್ನಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪ

ಗಿಂಡಿಲಿ ತಂದೀವ್ನಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪ ಕುಂಬಾರಣ್ಣ

ತಂದಿಡು ನಮ್ಮ ಐರಾಣಿ ||2||

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು  ಬಾನುಂಡಾನ

ಹಾರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ

ಕುಂಬಾರಣ್ಣನ ಮಡದಿ ಕಡದಾಗ ಕೈಯಿಟ್ಟು

ಕೊಡದ ಮ್ಯಾಲೇನ ಬರೆದಾಳ

ಕೊಡದ ಮ್ಯಾಲೇನ ಬರೆದಾಳ ಕಲ್ಯಾಣದ

ಶರಣ ಬಸವನ ನಿಲಿಸ್ಯಾಳ||3||

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು  ಬಾನುಂಡಾನ

ಹಾರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ

ಹಾರಿ ಹಾರ್ಯಾರಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ

ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ||

Barayya beladingale- Kannada Folk Song -Lyrics in English

Hrudaya samudra kalaki / ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare –  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

FAMOUS KANNADA FOLK SONG – MUNJAANEDDU KUMBAARANNA HAALU BAANUNDANA/ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಬಾನುಂಡಾನ

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Naayi talimyalina butti samsaara – C Ashwath song / ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ- ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು

Naayi talimyalina butti samsaara – C Ashwath song / ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ- ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು

ಹಾಡು: ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ

ಸಂಗೀತ/ ಗಾಯಕ: ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve

Famous Keerthane By Purandara Daasaru -Nammamma Sharade – ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ

Sri Mahalaxmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi 

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ- Naayi talimyalina butti samsaara – ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ಕೈಯ್ಯಿ ನಡೆಯೋ ಕಾಲ, ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ

ಕೈಯ್ಯಿ ನಡೆಯೋ ಕಾಲ, ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ

ಕೈಸೋತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಕೈಯ್ಯ ಬಿಡ್ತಾರೋ

ತೊರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿವಾಗ ದೊಣೆಕಾರ ದೇವರು

ತೊರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿವಾಗ ದೊಣೆಕಾರ ದೇವರು

ಹೊಳೆಯ ದಾಟಿದ ಮ್ಯಾಲೆ

ಅವನ್ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಇವನ್ಯಾರೋ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರೆ ಗಂಗವ್ವ ಎನುತಾರೆ

ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರೆ ಗಂಗವ್ವ ಎನುತಾರೆ

ನೀರೊಣಗಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಗಿತಾರೋ

ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗಿತಾರೋ

ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಮಾನ ಅವಮಾನ

ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಮಾನ ಅವಮಾನ

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಗಿತಾರೊ

ತಮ್ಮ ಉಗಿತಾರೋ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ

ಬಲು ದುಸ್ಸಾರ ಇದನರಿತು ಅರಿತು

ಮಂದಿ ಬಿದ್ದಾರ, ಹಿಂದ ಬಿದ್ದಾರ

Naayi talimyalina butti samsaara / ನಾಯಿ ತಲಿಮ್ಯಾಲಿನ ಬುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ – ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡು

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve

Famous Keerthane By Purandara Daasaru -Nammamma Sharade – ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ

Sri Mahalaxmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi 

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.