ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡಆಲ್ಬಮ್ : ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ

ಹಾಡು:- ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳು.

ಗಾಯಕ:- ಡಾ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ

ಆಲ್ಬಮ್ :– ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು.

ಸಾಹಿತ್ಯ:– ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ

ತೂಗಿರೆ ಯಕಿಕುಲ ತಿಲಕರ ||ಪ||

ತೂಗಿರೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಕರಕಮಲ ಪೂಜ್ಯರ

ತೂಗಿರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರ ||ಅಪ||

ಕುಂದನ ಮಯವಾದ ಚಂದದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳ್

ಆನಂದದಿ ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆ

ನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ

ಚಂದದಿ ಭಜಿಪರ ತೋಗಿರೆ ||೧||

ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಾನ ಬೇಗನೆ ಮಡುವ

ಯೋಗಿಶ್ಯ ವಂದ್ಯರ ತೂಗಿರೆ

ಭೋಗಿಶಯನನ ಪಾದ

ಮೋದದಿ ಭಜಿಪರ ಭಾಗವತರನ್ನ ತೂಗಿರೆ ||೨||

ಅದ್ವೈತ ಮತದ ವಿದ್ವಂಸದ ನಿಜ ಗುರು

ಮಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರನ ತೂಗಿರೆ

ಶುದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪದಿ ಬಂದ ನಿಜ ಭಕ್ತರ

ಉಧ್ಧಾರಮಾಲ್ಪರ ತೂಗಿರೆ ||೩ ||

ಭಜಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಜಜೆಯ ಮಾಡಲು

ನಿಜ ಗತಿ ಇಬ್ಬರ ತೂಗಿರೆ

ನಿಜ ಗುರು ಜಗನಾಥ ವಿಠಲನ ಪಾದವ

ಭಜನೆಯ ಮಲ್ಪರಣ ತೂಗಿರೆ ||೪||

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.