ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡಆಲ್ಬಮ್ : ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ

ಹಾಡು:- ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳು.

ಗಾಯಕ:- ಡಾ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ

ಆಲ್ಬಮ್ :– ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು.

ಸಾಹಿತ್ಯ:– ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ

ತೂಗಿರೆ ಯಕಿಕುಲ ತಿಲಕರ ||ಪ||

ತೂಗಿರೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಕರಕಮಲ ಪೂಜ್ಯರ

ತೂಗಿರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರ ||ಅಪ||

ಕುಂದನ ಮಯವಾದ ಚಂದದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳ್

ಆನಂದದಿ ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆ

ನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ

ಚಂದದಿ ಭಜಿಪರ ತೋಗಿರೆ ||೧||

ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಾನ ಬೇಗನೆ ಮಡುವ

ಯೋಗಿಶ್ಯ ವಂದ್ಯರ ತೂಗಿರೆ

ಭೋಗಿಶಯನನ ಪಾದ

ಮೋದದಿ ಭಜಿಪರ ಭಾಗವತರನ್ನ ತೂಗಿರೆ ||೨||

ಅದ್ವೈತ ಮತದ ವಿದ್ವಂಸದ ನಿಜ ಗುರು

ಮಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರನ ತೂಗಿರೆ

ಶುದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪದಿ ಬಂದ ನಿಜ ಭಕ್ತರ

ಉಧ್ಧಾರಮಾಲ್ಪರ ತೂಗಿರೆ ||೩ ||

ಭಜಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಜಜೆಯ ಮಾಡಲು

ನಿಜ ಗತಿ ಇಬ್ಬರ ತೂಗಿರೆ

ನಿಜ ಗುರು ಜಗನಾಥ ವಿಠಲನ ಪಾದವ

ಭಜನೆಯ ಮಲ್ಪರಣ ತೂಗಿರೆ ||೪||

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Follow by Email
LinkedIn
Share
WhatsApp