ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ / Kodagana Koli Nungitha – ಸಂತಾ ಶಿಶುನಾಳ್ ಷರೀಫ್

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ / Kodagana Koli Nungitha – ಸಂತಾ ಶಿಶುನಾಳ್ ಷರೀಫ್

ಗಾಯಕ: ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂತಾ ಶಿಶುನಾಳ್ ಷರೀಫ್

ರಾಗ: ಮದ್ಯಮತ್ ಸಾರಂಗ

ಭಾಷೆ – ಕನ್ನಡ

ಗೀತವಿಹಾರ / ತತ್ವ ಪದಗಳು

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ / Kodagana Koli Nungitha – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ, ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ

ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ

ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ, ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ

ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಳೆ ನುಂಗಿತ್ತ, ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

Kodagana Koli Nungitha -Santha-Shishunala-Sharif

ಒಳ್ಳು ಒನಕೆಯ ನುಂಗಿ

ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ

ಒಳ್ಳು ಒನಕೆಯ ನುಂಗಿ, ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ

ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನೇ ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತಾ, ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

ಎತ್ತು ಜಟ್ಟಗಿ ನುಂಗಿ

ಬತ್ತ ಬಾನವ ನುಂಗಿ

ಎತ್ತು ಜಟ್ಟಗಿ ನುಂಗಿ, ಬತ್ತ ಬಾನವ ನುಂಗಿ

ಮುಕ್ಕುಟ ತಿರುವು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನು ನುಂಗಿ

ಗವಿಯು ಇರುವೆಯ ನುಂಗಿ

ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನು ನುಂಗಿ, ಗವಿಯು ಇರುವೆಯ ನುಂಗಿ

ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ನನ್ನನೇ ನುಂಗಿತ್ತಾ, ತಂಗಿ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ.

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ,

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ

ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತಾ / Kodagana Koli Nungitha

SREE VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM 

ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು / Kattuvevu Naavu

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare –  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare –  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಸಂಯೋಜಕರು: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಕೊಡುಗೆದಾರರು: ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ದಾಮ್ಲೆ, ಪಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ತಾಳ: ಆದಿ

ರಾಗ: ಜಿಂಜೋಟಿ;

ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ

ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು | ರಂಗ ||ಪ.||

ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ

ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||ಅ.ಪ.||

ಸ್ನಾನವನರಿಯೆ ಮೌನವನರಿಯೆ

ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ

ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭ ದಶರಥನಂದನ

ಗಾನವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೧||

ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೆ

ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ

ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೨||

ಜಪವೊಂದರಿಯೆ ತಪವೊಂದರಿಯೆ

ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನಬೇಡಾ

ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ

ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೩||

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare – 

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ

ಓ ಮನಸೇ! ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ.

‘ನನಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಮೌನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆನಂದಪಡುವ ದಶರಥನ ಮಗ ಜಾನಕಿಯ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ‘ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ನಾನೊಬ್ಬ ಕೀಳುಜೀವಿ’.

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಚ್ಯುತ, ಅನಂತ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ, ಮೋಕ್ಷದ ಪೂರೈಕೆದಾರ.

ಘೋಷಿಸಬೇಡಿ ‘ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಹಿರಿಮೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಗ್ಗೆ ಛಲದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.

ಯಾಕೋ ಕಾಣೆ ರುದ್ರ ವೀಣೆ / Yaako kaane Rudraveene – ದಾ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ

ಯಾಕೋ ಕಾಣೆ ರುದ್ರ ವೀಣೆ / Yaako kaane Rudraveene – ದಾ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

Lambodara lakumikara / ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ – ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri / ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿರಿ -ಪ್ರಸಿದ್ಧ (Famous) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ಹಾಡು–ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Hendathi obbalu maneyolagiddare / ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ – ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Gajavadana Beduve – ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ- Lyrics In English

Gajavadana Beduve – ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ- Lyrics In English

Raaga: Hansadhwani

Tala: Adi

Lyrics: Sri Purandaradasa

Language : English

Gajavadana Beduve – ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ

Om Gam Ganapataye Namaha 

Om 

gajavadana bEDuve | gouri thanaya

gajavadana bEDuve

trijagavaMditane sujanara porevane ||pa||

pAshAMkushadhara paramapavitra

mUShikavAhana munijanaprEma ||1||

gajavadana bEDuve | gourItanaya

gajavadana bEDuve |

mOdadi ninnaya pAdava tOrO

sAdhuvaMditane AdaradiMdali 

sarasijanAbha shrI puraMdaraviThalana

niruta neneyuvaMte daya mADO ||2||

gajavadana bEDuve | gourItanaya

gajavadana bEDuve

trijagavaMditane sujanara porevane ||

gajavadana bEDuve |bEDuve | bEDuve||..

Purandara Daasaru
Sri Purandara Daasaru

Gajavadana Beduve – : -Meaning:

gajavadana bEduvE gauri thanaya

trijaga vanditane sujanara porevanE 

the one who has the elephant face, I pray to you Gowri’s son

You are worshiped by all the people in the  three worlds (The earth, the world above and the world below), you are the protector of good people .

pAshAnkusha dara parama pavithra

mooshika vAhana munijanaprEmA

the one who has the weapons the noose (pasa) and angusam.

You are the most sacred and supreme God. the one who has the mouse as his vehicle   

and you are always the one who is affectionate and also loved by sages. 

mOdadi ninnaya pAdava tOrO

sAdhu vanditane Adaradindali

sarsijanAbha shri purandara vithalana

niruta neneyuvante daya mADO

show me your sacred feet and allow me to sing with pleasure at your feet.  You are the  one who is worshiped by sadhus and sages respectfully, show mercy and always make me remember to worship Lord Purandara vittala – the one who has the lotus navel.

Interesting points from the song Gajavadana Beduve : 

Lord Sri Ganesha is the Supreme God. He is the son of Lord MahaShiva and Devi Parvati. Ganesha is popularly worshiped under different names like Parvathi Tanaya, Sumukha, Gajanana, Ekadanta, Kapila, Gajakarna, Lambodara, Ganadhayaksha, Vikath, Vidhnanashaka, Vinayaka, Dhumraketu, Bhalchandra and so on.

Sri Purandaradasa’s ankita nama is “Purandara Vittala.”  we can see his ankita nama in all of his songs. 

In Gajavadana Beduve Song, Purandaradasa prays to Lord Ganesha for strength and attention so that he can sing about Lord Purandara(Lord Vishnu) all the time! 

Lord Ganesh holds the “pasha,” or noose, which is traditionally held by the God of Death, yama. Here, it means  that He is above God of death, Lord Yama, and that if you come to His feet, you will not face death. Another weapon is Angusam- An elephant might grow to be really large. but,  under the power of the weapon Angusam used by mahouts, an elephant can be handled and trained. So,  Lord Ganesha, likewise, holds it and demonstrates the importance of self-control.

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favourite song lyrics, if you were unable to find one.

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

ಕೀರ್ತನಕಾರರು : ಪುರಂದರದಾಸರು

ರಾಗ :  ಜಂಜೂಟಿ

ತಾಳ : ಆದಿ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರೆ              ।।ಪ।।

ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಂತಾಯಿತು ವರವ ಬೇಡಿರೆ                    ।।ಅ.ಪ॥

ಚೆಂಡು ಬುಗುರಿ ಚಿಣ್ಣೀ ಕೋಲು ಗಜ್ಜುಗವಾಡುತ 

ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಕೊಳಲನೂದಿ ಪಾಡುತ 

ಹಿಂಡುವೆಣ್ಗಳ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸೊಬಗ ನೋಡುತ 

ಭಂಡು ಮಾಡಿ ಬಾಲೆಯರೊಡನೆ ಸರಸವಾಡುತ                  ।।೧।।

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರೆ             

ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಂತಾಯಿತು ವರವ ಬೇಡಿರೆ                   

ಮಕರ ಕುಂಡಲ ನೀಲಮುತ್ತಿನ ಬಾವುಲಿಡುತಲಿ 

ಕಂಕಣ ಹಾರ ತೋಳಬಂದಿ ತೊಡಿಗೆ ತೊಡುತಲಿ 

ಸುಕುಮಾರ ಸುಂದರವಾದ ಉಡಿಗೆ ಉಡುತಲಿ 

ಮುಖದ ಕಮಲ ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಸುಖವ ಕೊಡುತಲಿ           ।।೨।।

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರೆ             

ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಂತಾಯಿತು ವರವ ಬೇಡಿರೆ                   

ಪೊಕ್ಕುಳಲಿ ಅಜನ ಪಡೆದ ದೇವದೇವನು 

ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗುಷ್ಟದಲಿ ಗಂಗೆಯ ಪಡೆದನು 

ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನವ ಪುರಂದರವಿಠಲನು 

ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡುವ ರಂಗನಾಥನು                 ।।೩।।

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರೆ             

ಕಾಮಧೇನು ಬಂದಂತಾಯಿತು ವರವ ಬೇಡಿರೆ                   

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ

ಹಾಡು: ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲಿನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸಿಡಿಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯನೊಡ್ಡಿ

ಕಾದಾಡುವ ಕಲಿಗಳೇ

ತತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರದಲಿ

ಧೈರ್ಯದ ಧ್ವಜವೆತ್ತಿ ನಡೆವ

ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಿಡಿಗಳೇ

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ವಂದನೆ.

ಶ್ವೇತ ಶುಭ್ರ ಹಿಮಾಲಯದ

ಭವ್ಯ ಧವಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲಿ

ರಕ್ತಲಿಪಿಯ ಶಾಸನಗಳ

ಬರೆದ ಮಹಾ ಕಲಿಗಳೇ

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ವಂದನೆ

ದುರ್ಗಮ ಹಿಮ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ

ಆಕ್ರಮಣವನೆದುರಿಸುತ್ತ

ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರೇ

ಸ್ಪಂದಿಸುತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ

ಕಂಬನಿಯಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ

ಈ ಅಖಂಡ ದೇಶವೇ

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ವಂದನೆ.

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

kn.wikipedia.org/wiki/ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ(opens in a new tab)

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Follow by Email
LinkedIn
Share
WhatsApp