ರಾಗ: ಮಲಹರಿ
ತಾಲಾ: ರೂಪಕಂ (ಚತುರಸ್ರ ಜತಿ)
ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತಲು
ಸಂಯೋಜಕ: ಪುರಂದರದಾಸ

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri / ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿರಿ -ಪ್ರಸಿದ್ಧ (Famous) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ಹಾಡು–ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Hendathi obbalu maneyolagiddare / ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ – ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ

Bhagyada Lakshmi Baramma / ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ – ಪ್ರಸಿದ್ಧ(Famous) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಹಾಡು

Elegalu nooraaru Bhaavada Elegalu Nooraaru / ಎಲೆಗಳು ನೂರಾರು ಭಾವದ ಎಳೆಗಳು ನೂರಾರು – – Kannada Bhaavageethegalu

Lambodara lakumikara – One of the Famous Purandara Daasara Keerthanegalu- Lyrics in English

Lambodara lakumikara / ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ –

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ ।।ಪ ।।

ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ
ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಕರಿ ವದನಾ.

ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ
ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಕರಿ ವದನಾ.
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ

ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ

ಸಿಧ್ಹ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೆಹ್ ನಮೊ.

Purandara Daasaru
Purandara Daasaru

ಸಿಧ್ಹ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೆಹ್ ನಮೊ.

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ.

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಅದಿ ಪೋಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ.

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಅದಿ ಪೋಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ.

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ.

Lambodara lakumikara / ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ – ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

“ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕಾರ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡಲು ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ ರಾಗ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ:

 (“ಶ್ರೀ ಗಣ ನಾಥ”),: O  ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿ , ವಿನಾಯಕ,
ಸಿಂಧುರವರ್ಣ: ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು .
ಕರುಣಸಾಗರ: ಅನಂತ ಕರುಣಾ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸಾಗರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು
ಕರಿ ವದನ: ಬಲಿಷ್ಠ ಆನೆಯ ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವವನು.

ಲಂಬೋದರ: ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನುಹೊಂದಿರುವವನು.
ಲಕುಮಿಕಾರ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಸಿದ್ಧಿ) ದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಷ್ಟದಲ್ಲಿ (ಕೈ) ಹಿಡಿದಿರುವವನು ಮತ್ತು ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವವನು ವಿನಾಯಕ.
ಅಂಬಾಸುತ: ಅಂಬನ ಮಗ (ಅಂಬಭವಾನಿ) ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ.

ಸಿದ್ಧಚಾರಾಣ: ದೇವತೆಗಳು, ಸಿದ್ಧರು, ಮತ್ತು ಕರಣಗಳಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದವನು
ಗಣಸೀವಿತ: ಯಾರು ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಎಂದರೆ ಪೂಜೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ: ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವವನು.
ನಮೋ ನಮೋ: ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಸಕಲವಿದ್ಯಾ, ಆಡಿ ಪೂಜಿತಾ: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು
ಸರ್ವೊಥಾಮ: ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು.
ನಮೋ ನಮೋ: ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಪುರಂದರ ದಾಸರು:

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ತಂದೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಪುರಂದರ ದಾಸರು 75,000 – 475,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಸುಮಾರು 1000 ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗೀತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಅದರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri / ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿರಿ -ಪ್ರಸಿದ್ಧ (Famous) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ಹಾಡು–ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Hendathi obbalu maneyolagiddare / ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ – ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ

Bhagyada Lakshmi Baramma / ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ – ಪ್ರಸಿದ್ಧ(Famous) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಹಾಡು

Elegalu nooraaru Bhaavada Elegalu Nooraaru / ಎಲೆಗಳು ನೂರಾರು ಭಾವದ ಎಳೆಗಳು ನೂರಾರು – – Kannada Bhaavageethegalu

Lambodara lakumikara – One of the Famous Purandara Daasara Keerthanegalu- Lyrics in English

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.